Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

професионално обучение и образование

ПТГ "Н.Й.Вапцаров"

Обучение на ученици от 8 до 12 клас с техническа професионална насоченост. Учениците се обучават в дневна, дуална и самостоятелна форма на обучение.

Завършилите успешно получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация III степен по съответната професия.

УЧЕБЕН КАБИНЕТ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ С 3D ПРИНТЕР И 3D СКЕНЕР