Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

професионално обучение и образование

Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"

Предлага обучение по специалности от направление "Растениевъдство и животновъдство", първа, втора и трета степен на професионална квалификация.

Обучението по професии и специалности се осъществява в дневна и самостоятелна форма. Училището разполага с модерни кабинети и собствена производствена база, където учениците могат в реални условия да се запознаят със специфичните изисквания за избраната от тях професия. 

За учебната 2019/2020 година училището осъществява прием по следните специалности и професии:

специалност: "Трайни насаждения"

професия "Техник - растениевъд"

Курсове за квалификация от Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"