Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

МОНТЬОР ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, Специалности: "Автотранспортна техника" и "Пътностроителна техника"Контакти


Текуща позиция и образование


Предишни курсове за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация

Обучение 1


Обучение 2


Обучение 3Откажи