Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

Управление на радиоактивни отпадъци

Дата : 27.05.2019
Дневен


През целия цикъл на обучение паралелката ще бъде подкрепена с инициативи и събития от националния оператор по управление на радиоактивни отпадъци – ДП „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО).

Професионална Гимназия по Ядрена Енергетика "Игор Курчатов"

Описание

Учениците ще получат знания и компетентности за безопасно управление на радиоактивните отпадъци: събиране, манипулиране, предварителна обработка, преработка, кондициониране, съхраняване и погребване на радиоактивните отпадъци, включително извеждане от експлоатация на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

Завършилите успешно обучението си ще могат да работят в различните специализирани поделения за управление на радиоактивни отпадъци, обединени в държавното предприятие.