Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

РАБОТОДАТЕЛИТЕ В РЕГИОНА

Намери нова възможност за реализация

Булмекс ЕООД

Фирма Булмекс ЕООД е утвърдил се лидер в производството на бетон и бетонови изделия. Предлага на партньорите си затворен цикъл на производство, транспортиране и полагане на пълна гама бетонни смеси.

Основна дейност на фирма "Булмекс" ЕООД с.Бутан е  производството на бетонбетонови изделия и услуги със строителна техника.
 
Бaзата е с площ 45 дка и е изцяло оборудвана със собствена строителна механизация.
 
Бетоновият център разполага с два бетонови възела с общ производствен капацитет от 170 m3/час


Оборудван е с две трошачно-миячни пресевни инсталации с общ капацитет 250 т/ч. и изградена пречиствателна инсталация.
 
Бетоновият възел  и пресевната инсталация са сертифицирани и е въведена система за производствен контрол от института по механика към БАН и маркировка СЕ.
 
Бетоновият възел е модернизиран с последно поколение специализирана софтуерна система за автоматично управление и електронни везни, което гарантира стриктното спазване на зададената рецептура. 
  
Разполага със собствена професионално оборудвана вътрешна лаборатория за изпитване и анализ, осигуряваща висок контрол при производството и изпитването на крайните продукти.
 
Предлагаме на партньорите си затворен цикъл на производство, транспортиране и полагане на бетонни смеси. За тази цел разполагаме със собствен автопарк от бетоновози и бетонпомпи, закупени от утвърдени производители на специализирана строителна техника. 
 
"Булмекс" разполага с ново поколение автоматизирана инсталация за производство на вибропресовани бетонови изделия , която се помещава в цех с площ около 2 дка.
 
Произвеждаме и изделия от пластичен бетон.
 
Всички материали и продукти са утвърдени и доказани с необходимите сертификати за производствен контрол.

Базата е оборудвана със собствена строителна механизация и автопарк от челни товарачи, багери, бетоновози, бетонпомпи, самосвали, мотокари.

Ремонта на машините е обезпечен със собствен сервиз с площ 600 м², оборудван със стругарно отделение, машина за монтаж и демонтаж на гуми до 28'', преса 35 т., заваръчна техника и други.

Обяви за работа от Булмекс ЕООД