Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Услуги за търсещи работа

Цялостна подкрепа при търсене на работа - Услугата не се отнася за търсещи работа лица /по смисъла на чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта/, със сключени договори за посреднически услуги с "Медико Инженеринг" ООД.


Кариерно консултиране и изготвяне на кандидатура за работа, с продължаваща подкрепа до намиране на новата Ви работа.

Изпрати запитване Поръчай

Описание

Подпомагане на безработни и заети лица, както и учащи се чрез: професионално консултиране и ориентиране, за да придобият способността да развият и усъвършенстват своето кариерно развитие. Предоставяне на актуална информация за пазара на труда и предоставяне на услуги по ориентиране и консултиране при избор на кариера. Организиране и провеждане на срещи с работодатели в региона, включени в платформата за интерактивна комуникация.

Услугата включва:

 • Първоначален разговор за изясняване на нуждите на търсещия работа;
 • Професионално изготвяне на Ваше портфолио, в платформата за интерактивна комуникация от наш експерт на място в открит офис на дружеството;
 • Изготвяне на "CV - Европейски формат", съобразено с предпочитаната нова работна позиция, незаблуждаващо потенциалния работодател - 1бр. хартиен носител, предоставяне на същия в електронен вариант;
 • Изготвяне на мотивационно писмо - 1бр. хартиен носител, предоставяне и в електронен вариант;
 • Копие на съпътстващи документи - по 1 бр. на всеки предоставен в хартиен носител, както и предоставянето на същите на файл /сканирани/;
 • Окомплектоване на пакета документи, представляващи кандидатурата Ви за работа на хартиен и електронен носител;
 • Продължаващо кариерно консултиране;
 • Подготовка за интервю;
 • Информиране за свободните работни места, посредством различни информационни канали и онлайн трудови борси;
 • Кандидатстване /съответно прилагане на съответните документи/ по вакантни обяви за работа, след предварително съгласуване и разрешение от Ваша страна.

ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА:

 1. 40.00 лв. ДЕПОЗИТ - Се изплащат след направено портфолио и предоставяне на комплекта документи /в хартиен и електронен вариант/ , представляващи кандидатурата Ви за работа.
 2. 60.00 лв. - Дължими след намиране на работа на лицето от наш експерт. Търсещият работа се обвързва с договор за предоставяне на горепосочената услуга!!!!