0899 834 649    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

Техник на енергийни съоръжения и инсталации в ядрената и топлинна техника

Дата : 20.03.2019
Дневен
Самостоятелна
Валидиране


Завършилите придобиват квалификация "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"

Професионална Гимназия по Ядрена Енергетика "Игор Курчатов"

Описание

В процеса на обучение се придобиват знания за процесите протичащи в различните енергийни съоръжения. Запознават се с устройството и принципа на действие на основните в АЕЦ съоръжения, както и с основните изисквания при монтажа, експлоатацията и ремонта им. Завършилите могат да учстват в експлоатацията и ремонта на съоръжения намиращи се в АЕЦ, ТЕЦ, отоплителни централи и топлотехнически средства.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Дневен
Самостоятелна
Валидиране

Електротехник

Организация: Професионална Гимназия по Ядрена Енергетика "Игор Курчатов" Дата: 20.03.2019

Козлодуй

обл. Враца