0899 834 649    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

Техник на топлинна, климатична, вентилационна и отоплителна техника

Дата : 20.03.2019
Дневен
Самостоятелна
Валидиране


Завършилите тази специалност придобиват специалност "Техник на енергийни съоръжения"

Професионална Гимназия по Ядрена Енергетика "Игор Курчатов"

Описание

Завършилите тази професия придобиват знания, умения и професионални компетенции:

- производство, експлоатация и ремонт на битови, търговски и промишлени съоръжения от отоплителна, климатична, хладилна и вентилационна техника;

-изграждане, експлоатация и ремонт на отоплителни, климатични, хладилни и вентилационни инсталации;

-организация и контрол на монтажните и ремонтните дейности;

-диагностика и работа с техническа документация.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Дневен
Самостоятелна
Валидиране

Електротехник

Организация: Професионална Гимназия по Ядрена Енергетика "Игор Курчатов" Дата: 20.03.2019

Козлодуй

обл. Враца