Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Работни места

Намери своята нова работа

Счетоводител, оперативен

Дата : 09.11.2023
Постоянна работа
Пълно работно време


"ЦВЕТИНА МЕЗДРА" ЕООД, търси да назначи “Счетоводител, оперативен”!

Цветина - Мездра ЕООД

Описание

1. Основни задължения на "Счетоводител, оперативен" са:

  • Обработка и осчетоводяване на първични счетоводни документи в специализиран софтуерен продукт;
  • Ежемесечно отразяване на банкови операции. Работа с Онлайн банкиране;
  • Подготовка на документи за проверки/ревизии от НАП.
  • Постоянна комуникация с главния счетоводител на фирмата за съдейстивие, коменитране на казуси и др.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование: Висше или средно икономическо образование;
  • Професионален опит - Кандидатите работили на сходна позиция ще са с предимство.
  • Професионално-личностни качества - Отговорност, лоялност, инициативност, гъвкавост, организационни и делови качества, способност и умения за работа в екип и работа с клиенти.                         

3. Необходими документи за кандидатстване по обявената позиция:

  • Автобиография /CV/;
  • Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации;

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, моля подайте Вашите документи в срок до 27.11.2023 г. (включително).

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на среща-събеседване и ще бъдат уведомени по телефон или електронна поща!

До участие не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора!

Изисквания

 

 

Квалификационни курсове

Квалификационни курсове, подходящи за тази позиция

Враца

обл. Враца