Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

професионално обучение и образование

МУ София, ФИЛИАЛ "ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ" - ВРАЦА

Обучение отговарящо на националните и европейски стандарти и в съответствие с Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование.

Мисията, целите и задачите на Филиал „Проф. д-р Иван Митев”- Враца са насочени към изграждане на адекватна образователна политика за задоволяване на потребностите на обществото от нов тип специалисти, предлагащи високо качество на грижи на здрави и болни, на деца и възрастни, на лица с увреждания и психически отклонения.