Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

Дата : 23.05.2019
Дневен


Обучението се провежда в редовна форма с продължителност 4 години 8 семестъра и 240 кредита.

МУ София, ФИЛИАЛ "ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ" - ВРАЦА

Описание

Специалността „Лекарски асистент” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” включва обучение на студентите по съвременен учебен план, който включва общомедицински, клинични, специални и хуманитарни дисциплини. Нивото на професионална квалификация отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика и на актуалните потребности на здравеопазните системи на страната и Европа.

Практическата подготовка се осъществява чрез учебно-клинична практика и преддипломен стаж.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място