Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ТРУДОТЕРАПИЯ - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

Дата : 23.05.2019
Дневен


Обучението се провежда в редовна форма с продължителност 4 години 8 семестъра и 240 кредита.

МУ София, ФИЛИАЛ "ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ" - ВРАЦА

Описание

Подготовката на трудотерапевта е с насоченост за рехабилитация и ресоциализация на хора с хронични заболявания, психични и физически увреждания, деца със специални образователни потребности, лица преживели травми, инциденти и кризисни ситуации. Професионалната реализация на трудотерапевтите е в домовете за стари хора, домове за деца и лица с физически и умствени увреждания, рехабилитационни болници и балнеокурортни центрове, здравни центрове и центрове за психично здраве, дневни центрове и защитени жилища, за лица с увреждания, частни кабинети и като семейни консултанти в работата с лица с проблеми.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място